Tori valla elurikkuse suurendamine on kogukonna kokkukasvamise lugu

Copy
Kokku kaasas Tori vald koolitustele ja pilootalade rajamisse üle 200 inimese
Kokku kaasas Tori vald koolitustele ja pilootalade rajamisse üle 200 inimese Foto: Tori vald

Selle aasta jaanuarist sai KIKi vahendusel ja Euroopa Majanduspiirkonna toel hoo sisse kogukonda kaasav elurikka Tori valla keskkonnaprojekt, mis tõi vallaelanikeni olulised koolitused kliimamuutusest ja elurikkusest. Samuti luuakse avalikke lilleniite ja arendatakse roheala Sindi kärestiku juurde. Projekti eestvedajate sõnul on probleem elurikkuse hävinemisega äärmiselt tõsine.

„Põhjuseid projektiga alustamiseks oli palju. Neist suurim ja peamine on, et elurikkuse hävimine on viimastel kümnenditel katastroofiliselt tõusnud. Kahjuks ei taju inimesed oma tegevuse mõju selle protsessi kiirendamisel. Ei mõisteta, et pidev niitmine vähendab märkimisväärselt elurikkust,” ütleb Tori valla arendusnõunik Kaire Ilus.

Ta lisab, et meil kõigil on niitmisest loobumisega võimalik vähendada globaalselt aina suurenevat liikide väljasuremist. „Niidud on ajaloolised ja maailma ühed liigirikkamad kooslused. Paljud eestlased ei teagi, et meie ajaloolise niidu ühelt ruutmeetrilt leiab umbes 1000 erinevat liiki taimi. Kahjuks on 90% niidualadest seoses maakasutuse põhimõtete ja vajadustega hävinud. Oma projektiga aitamegi suunata tähelepanu sellele, et neljast-viiest liigist koosneva seemnest rajatud hoovimuru kõrval on võimalik väga kaunist ja elurikast lilleniitu rajada nii koduaias kui ka avalikus ruumis.”

Projekti projektijuht ja vallaaednik Triin Sohlu lisab, et projekti sügavam eesmärk on kasvatada kogukonnas kindlust, et ka vähesema niitmisega on võimalik avalik ruum hoida inimsõbralik ja kaunis. Tori vallas on 155 hektarit hooldatavaid rohealasid ning inimestel on arusaadavalt hirm, et niitmata alale kasvavad võsa ja umbrohi. Aga see ei ole nii ja seda projekti pilootalad proovivadki inimestele näidata.

Teine eesmärk oli praktiline. „Soovisime, et inimesed saaksid praktilised teadmised, kuidas ise lilleniitu rajada, miks see oluline on ja mida see tähendab loodusele, kui loobuda liigivaestest pidevalt niidetavatest muruplatsidest. Jaanuarist maini kestis projekti raames ka neljaosaline koolitussari, kus rääkisime iga inimese rollist keskkonna hoidmisel, kuidas igaüks saab panustada liigirikkuse kasvu, miks on lilleniidud olulised ja kuidas nii õues kui ka toas efektiivselt kompostida,” sõnab Sohlu.

Meil kõigil on võimalik vähendada liikide väljasuremist
Meil kõigil on võimalik vähendada liikide väljasuremist Foto: Tori vald

Haljasalade hoolduskavas on esmakordselt elurikkuse kategooria

Tegelikult algas Tori vallavalitsuse roheteekond juba eelmisel aastal, kui liituti Rohetiigri akadeemiaga. Aasta kestnud õppimisest ja sihtide seadmisest kasvas välja mitmeid olulisi algatusi, millest üheks ongi see elurikkuse projekt. Kaire Ilus sõnab, et valla väärtusi kokku leppides tõusis selgelt esile keskkonnahoiu teema ja kui valla arengukava põhjalikumalt uuendades jõuti tõdemuseni, et selles teemas puudub piisav kompetents, siis jõutigi Rohetiigrini.

Paralleelselt koolitusprogrammiga on Tori vallas vähendatud niitmist vähemas kasutuses olevatel avalikel aladel. Vallavalitsuse poolt koostatava haljasalade hoolduse kavva lisati elurikkuse kategooria ning nüüd on plaanis koos kogukonnaga valida välja tihedamat niitmist vajavad ja elurikkuse alad. Ilus toob näiteid: „Sindis rajame Pärnu jõe äärde roheala, kus lisaks kaunile haljastusele katsetame uudset kruusamurukatet, mis võimaldab pidada seal kogukonnale olulisi sündmusi ja vajadusel liikuda tehnikaga, et neid üritusi paremini teenindada. Nii vähendame soojussaari Sindi linnaruumis.

Jaanuarist maini kestis neljaosaline koolitussari. Õppegrupp Sindis
Jaanuarist maini kestis neljaosaline koolitussari. Õppegrupp Sindis Foto: Tori vald

Kogukond on muudatused hästi vastu võtnud

Sohlu sõnul lõppeb küll elurikka Tori valla projekt tänavu septembris, ent vald kavandab koolitussarja jätku. „Näiteks huvitavad meie kogukonda looduslähedased sadeveelahendused, parandamise õpitoad, ringmajandus... Seni tehtu on pigem alles algus Tori valla elurikkuse suurendamise teekonnal!“

Ilus lisab, et projektiga jõuti paljude inimesteni ja saadi rohkelt positiivset tagasisidet. „Koolitustele tuldi Eesti teisest otsast, sest huvi lilleniitude rajamise vastu on tõesti suur. Olulisem märk oli aga see, et nii avaliku sektori asutused kui ka eraettevõtjad võtsid meiega ühendust, et uurida seda, kuidas nad saaksid ise lilleniite luua. See teeb suurt rõõmu ja näitab, et vähehaaval liigume sinna, kus hoiakud muutuvad!”

Tugev kogukond suudab keerulistes oludes hakkama saada

Tori vald on võtnud kliimamuutustega kohanemise teema tervikuna luubi alla, pöörates kõigis tegevustes tähelepanu keskkonnasäästlikkusele. Ilusa sõnul ei saa alahinnata ka kogukonnatunnet, mida projekt on tuntavalt võimestanud. „Inimesed küsisid pärast üritusi, kas tuleb veel koolitusi ja mida järgmisena talgute korras ära teeme. Tahetakse koos tegutseda ja see on oluline ressurss igaks kriisiolukorraks, sest tugev kogukond suudab ka kõige keerulisemates oludes hakkama saada.“

Sohlu nendib, et inimeste hoiakute muutmine on küll keeruline, sest nende ootused avaliku ruumi osas on erinevad ja ühiskondliku kokkuleppeta ei ole võimalik asju ellu viia. „Võtame näiteks sellesama avalikus ruumis niitmise vähendamine – on neid, kes kaebavad liigtiheda niitmise pärast, aga on ka neid, kes kurdavad, kui muru on pargis pahkluuni kerkinud. Kogukonnas üksmeele leidmise nimel tuleb teha tööd, sest hoiakud ja inimeste teadlikkus elurikkuse säilitamise olulisusest on tõusnud. Aga ikkagi on meie projektile olnud tagasiside eranditult positiivne ja osalejate hulk ületas ootuseid.”

Viimaste aastate suurim kaasamise projekt

Kokku kaasas vald koolitustele ja pilootalade rajamisse üle 200 inimese, mis on viimaste aastate vaates üks laiema kaasamisega vallavalitsuse projekte. „Olen väga tänulik kõigile, kes selle algatusega kaasa tulid ja head sõna levitasid. See on olnud vägev teekond ja arusaadavalt läheme siit kõik koos edasi targemalt ning suuremas üksmeeles. Elurikkuse säilitamise eest lasub vastutus meil kõigil! Tori vallas on nüüd neid teadlikke inimesi, kes teavad ja oskavad harida ka oma perekonnaliikmeid, palju rohkem,” ütleb Sohlu.

Ilus lisab, et see on tõesti olnud kokkukasvamise lugu, kus vallaametnikud õppisid kõrvuti koolilaste ja eakate ning erinevate Tori valla piirkondade elanikega. „Siin ei olnud nii, et vald teeb ja vald tahab, vaid me hakkasime päriselt koos sellel teekonnal liikuma. Ka meie organisatsioonis sees tuli muuta hoiakuid ja kohaneda ümber. Usun, et see kujundab Tori valla käekäiku veel pikka aega.“

  • KIK toetas Tori Vallavalitsuse projekti „Looduspõhiste lahenduste pilootalade loomine elurikkuse suurendamiseks Tori vallas“ 215 339 euroga. Toetusraha tuleb Euroopa Majanduspiirkonna vahenditest.
  • Rohkem infot leiab Tori valla kodulehelt
  • KIKil ja Keskkonnaministeeriumil on kohalikele omavalitsustele planeerimisel toetus linnade elurikkuse parandamiseks, kust toetame rohestamiskavade koostamist, nende elluviimist pilootaladel ja rohealade täiendavat rajamist. Toetusraha tuleb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Loodetavasti avaneb taotlusvoor 2024. aasta esimeses pooles.
  • www.kik.ee

Copy

Märksõnad

Tagasi üles