WWF: suurimad saastajad on Euroopa Liidult 100 miljardi eest tasuta saastekvoote saanud (1)

, Teadusportaali ajakirjanik
Copy
Saksamaal tegutseva ThyssenKrupp rauatehase töötaja.
Saksamaal tegutseva ThyssenKrupp rauatehase töötaja. Foto: WOLFGANG RATTAY

Maailma Looduse Fondi (WWF) raporti kohaselt on Euroopa Liit viimase üheksa aasta jooksul suurimatele saastajatele peaaegu 100 miljardi euro väärtuses tasuta süsinikulubasid jaganud. Tasuta saastekvoodid on «otseses vastuolus saastaja maksab põhimõttega», kirjutab fond.

 

Pariisi kliimaleppes antud kliimalubaduste saavutamiseks võeti juba 2005. aastal EL kasutusele kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem ehk ELi HKS (ing. European Union Emissions Trading System, EU ETS), milles osalevate käitiste heitkogus peab 2030. aastaks 43 protsenti vähenema.

Keskkonnaministeeriumi andemtel kuulub ELi HKSi alla ligi 11 000 energiamahukat tööstusettevõtet ja elektrijaama kõikidest liikmesriikidest ning lisaks ettevõtted Islandilt, Norrast ja Liechtensteinist. Eestis peavad ELi HKSi nõuetega arvestama pea 50 ettevõtet.

Ettevõtted peavad kas ostma või neile eraldatakse teatud koguses tasuta lubatud heitkoguse ühikuid, mida läheb iga-aastaselt tarvis vastavalt ettevõtte tegelikule heitkogusele. Tasuta saavad heitkoguse ühikuid need ettevõtted, kelle puhul on konkurentsioht võrreldes kolmandate riikidega, kus tegutsevatele ettevõtetele sama rangeid nõudeid ei ole kehtestatud ning kõrgemad maksud ohustaksid käitiste viimist madalamate keskkonnanõuetega riikidesse.

Tagasi üles