P, 10.12.2023

Kliimakaitse on majandusele kasulik

Aleksander Laane
, ajakirjanik
Copy
Foto: Markus Spiske, Pexels

Kui kliimapoliitika majanduslikke mõjusid tajutakse üldiselt kuludena, siis ETH Zurich kliimapoliitika professor Anthony Patt pakub välja vastupidise vaatenurga. Ta leiab, et Šveitsi jaoks võib energiasüsteemi muutmine ja süsiniku null-heitme eesmärgi saavutamine majanduslikku kasu tuua.

Prof. Dr. Anthony Patt
Prof. Dr. Anthony Patt Foto: ETH Zürich

Kuni viimase ajani tundus, et üleminek puhtale energiale toob kaasa majandusliku netokulu, suures osas seetõttu, et salvestusega taastuvenergiasüsteemide ehitamine ja käitamine maksab praegu ja läheb ka edaspidi mõnevõrra rohkem maksma kui fossiilseid energiaallikaid kasutavate süsteemide puhul.

Näiteks valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) on prognoosinud, et see vähendab majanduskasvu umbes 0,04 protsenti aastas. Kui majanduskasv on 2 protsenti, siis teeniks 100 000 Šveitsi franki aastas teeniv inimene järgmisel aastal 102 000 Šveitsi franki, kuid tugeva kliimapoliitikaga ainult 101 960 Šveitsi franki. Šveitsi föderaalse energeetikaameti hiljuti avaldatud uuring jõudis sarnasele järeldusele. Puhtale energiale ülemineku õigustamiseks majanduslikel põhjustel tuleks kaaluda kliimakatastroofi ärahoidmise majanduslikku kasu.

Mõnel inimesel on aga põhjust arvata, et puhtale energiale üleminek võib meile majanduslikult kasu tuua isegi kliimamuutuste ärahoidmise mõjusid arvesse võtmata.

Integreeritud hindamismudelid (IAM), millele IPCC ja paljud teised on kliimakaitse majanduslike kulude prognoosimisel toetunud, eeldavad, et inimesed investeerivad igal ajahetkel alati kõige odavamasse energiavarustuse valikusse ja et põhiline, millega valitsus suunab üha suuremat osa investeeringutest vähese CO2-heitega tehnoloogiatesse, on tõusev süsinikumaks. Nende eelduste kohaselt ennustavad IAM-id väga vähe investeeringuid üsna kulukatesse taastuvenergia tehnoloogiatesse – varem olid selleks päikese- ja tuuleenergia, tänapäeval näiteks süsinikneutraalne lennukikütus – kuni süsinikumaks on tõusnud piisavalt kõrgele, et luua vajalik stiimul.

Nende mudelite kohaselt peab süsinikumaks olema üsna kõrge, et ergutada investeeringuid nendesse kallimatesse tehnoloogiatesse; see võib kaasa tuua mõjutatud sektori tarbijahindade olulise tõusu, mis pärsib majandustegevust ja kasvu.

Empiiriliselt põhjendatud kuluprognoosid

Kuid tegelikkus on olnud hoopis teistsugune. Investeeringud päikese- ja tuuleenergiasse on olnud palju suuremad, kui varasemad IAM-id on ennustanud, ja sellega seotud kulude vähenemine on palju suurem. Pealegi pole neid muutusi ajendanud kliimapoliitikaks olnud peamiselt süsinikumaksud, vaid pigem subsiidiumid ja eeskirjad. Neil on tavaliselt väiksem mõju tarbija energiahindadele, mis võib avaldada vähem moonutavat mõju. Millised oleksid majanduslikud tagajärjed, kui eeldaksime, et need suundumused jätkuvad?

ETH Zürichi energiateaduste keskuses uurisime seda Šveitsi energiasüsteemi muutmise ja süsiniku nullheitme eesmärgi rakendamise jaoks. Arvestades planeeritud elektrisektori investeeringuid Šveitsis ja naaberriikides, oleme simuleerinud elektrituru hindu ja rahvusvahelisi kaubavooge. Me ei ole eeldanud maksudest tingitud energiahindade tõusu, vaid pigem praeguse energiapoliitika jätkumist. Seejärel võrdlesime energiakulusid aastal 2040 alternatiivsete stsenaariumide alusel, et viia lõpule Šveitsi energiasektori süsinikdioksiidiheite vähendamine, järgides erinevaid eeldusi Šveitsi tulevase integreerumise kohta Euroopa elektrituruga.

Stsenaarium "stabiilne integratsioon"

Esiteks eeldasime Šveitsi jätkuvat integreerimist Euroopa elektrivõrku. Meie turusimulatsioon näitas, et Šveits jätkab suvel elektrienergia eksporti ja talvel importi ning elektri netoimport võib veidi tõusta. Elektrihinnad langeksid, kuid meie üldised kulutused elektrile suureneksid umbes 0,5 miljardi Šveitsi frangi võrra, kui me seda rohkem kasutame, asendades 2040. aastaks suurema osa praegu transpordiks ja kütteks kasutatavast naftast ja maagaasist. Kütuste kasutamise vähenemine säästaks meile omakorda ligikaudu 2,5 miljardit Šveitsi franki, isegi kui võtta arvesse süsinikuneutraalsete e-kütuste lisakulusid tööstuse ja lennunduse jaoks. Netotulemus oleks aastaks 2040 umbes 2 miljardit Šveitsi franki kokkuhoidu aastas ehk umbes 200 Šveitsi franki kokkuhoidu ühe Šveitsi elaniku kohta võrreldes tänasega.

Stsenaarium "piiratud elektrikaubandus"

Teise stsenaariumi puhul eeldasime, et Šveits ei suuda Euroopa elektriturul püsimiseks vajalikke lepinguid läbi rääkida, mis toob kaasa rahvusvahelise ülekandevõimsuse vähenemise. Peaksime rohkem investeerima kodumaisesse taastuvenergia tootmisse, eriti talvekuudel. Võrreldes esimese stsenaariumiga oleks elektrikulu ligikaudu 40 protsenti kõrgem. Arvestades fossiilkütuste arvel säästmisega, energia kogukulud siiski väheneksid.

Meie tulemusi ei ole veel eelretsenseeritud ega avaldatud, kuid need on kooskõlas muude uuringutulemustega. Näiteks nendega, mille Oxfordi ülikooli teadlased avaldasid eelmisel kuul. Nagu meiegi, eeldasid nad praeguste poliitikate jätkumist, saavutamaks muutusi energiasüsteemis. Nad prognoosisid, et 2030. aastaks on null-heite stsenaariumi eeldatavad energiakulud veidi madalamad kui üleminekuta stsenaariumi puhul, kuid 2040. aastaks oleks nullistsenaariumi kulud lausa 20 protsenti madalamad.

"Isegi majanduskasvu pooldajate jaoks peaks kiire dekarboniseerimine  praegu atraktiivne olema."

Anthony Patt

Kuigi ei meie meeskond ega Oxfordi teadlased pole arvestanud energiakulude kokkuhoidu muutusteks ülemaailmses SKT iga-aastases kasvus, on tõenäoline, et majanduskasv oleks null-heite stsenaariumi korral kiirem, mitte aeglasem, kuna energiakulud ja hinnad on madalamad.

Väike erinevus – muutuvate märkidega

Kasutades täiustatud modelleerimisraamistikke ja paremaid andmeid, näitavad mõlemad hiljutised tulemused, et kliimakaitse on tõenäoliselt majanduse ja keskkonna jaoks kasulik, mitte kompromissikoht.

Tõsi, positiivne mõju majandusele on väike ja agressiivsete kliimameetmete peamine ajend on tõenäoliselt ikkagi mure planeedi tuleviku pärast, mitte meie pangakontod. Kuid mõju ilmneb pigem majandusliku kasu kui kuluna. Isegi majanduskasvu pooldajate jaoks peaks kiire dekarboniseerimine olema praegu atraktiivne.

Allikas: Prof Anthony Patt, ETH News

Kommentaarid
Copy

Märksõnad

Tagasi üles